You are here

VVOB experten in de diverse landen kunnen een beroep doen op een uitgebreid netwerk van Vlaamse structurele partners. Dit zijn o.a. lerarenopleidingen, universiteiten, afdelingen van het ministerie van Onderwijs en onderwijsdienstverleners. Naast Vlaamse partners kunnen we ook rekenen op internationale partners (bv. FAWE rond gender in Afrika).

 

Medewerkers van die expertinstanties worden uitgenodigd om korte opdrachten uit te voeren in de lokale kantoren. Zo versterkt niet alleen de werking van VVOB, de onderwijspartners krijgen ook inzicht in andere manieren van werken en kunnen bepaalde uitdagingen in Vlaanderen benaderen vanuit nieuwe invalshoeken. Hun internationaliseringsbeleid wordt ook verrijkt. Win-win.

 

Hieronder treft u een overzicht van de huidige expertisepartners van VVOB Suriname.

Arteveldehogeschool werkt in:
Suriname rond mentorschap van startende leerkrachten in het lager beroepsonderwijs.
RoSa vzw – kenniscentrum gender en feminisme werkt in:
Suriname rond gender in lagere beroepsscholen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt in:
Suriname rond schoolleiderschap en professionele leernetwerken in het lager beroepsonderwijs.
CVO Kisp werkt in:
Suriname rond pedagogical content knowledge in de lerarenopleiding voor lagere beroepsleerkrachten.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe partnerschappen die ons kunnen helpen om kwaliteitsvolle onderwijsprojecten en -programma’s af te leveren. Als je wil samenwerken met onze organisatie, aarzel dan niet om contact op te nemen.