You are here

De overheid van Suriname financiert de onderwijsrealisaties die onze programma’s nastreven met hun eigen budget. De interventies van VVOB versterken de partners zodat ze die beleidsdoelstellingen kunnen realiseren.

 

Daarvoor krijgen we steun van nationale en internationale donoren. VVOB wordt voornamelijk gefinancierd met fondsen van de Belgische federale en de Vlaamse overheid, maar krijgt of kreeg ook steun van de Europese Unie, de Amerikaanse en Britse overheid, organisaties zoals UNICEF en Save the Children en stichtingen zoals The ELMA Foundation en de Mastercard Foundation. Het jaarlijks budget van VVOB bedraagt werldwijd meer dan 12 miljoen euro.

 

VVOB Suriname werd tot nu toe al gefinancierd door: