You are here

07/06/2019

5 juni staat al 45 jaar lang bekend als Wereldmilieudag, een campagne gelanceerd door de Verenigde Naties in 1974 om het bewustzijn rond milieu te vergroten en meer draagvlak te creëren bij het grote publiek rond duurzaam leven. Het is een taak die niet onderschat kan worden. Milieu en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s waar de hele wereldbevolking een grote invloed op heeft. De vraag naar hoe we een evenwicht kunnen vinden tussen samenleving en natuur wordt steeds urgenter en verdient daarom de nodige aandacht vanuit de maatschappij.

Onderwijs kan hier een essentiële rol spelen omdat scholen de capaciteit bezitten om de belangrijke thema’s zoals milieu en duurzaamheid bij een jong publiek te introduceren. Hoe vroeger jongeren leren over de wisselwerking tussen mens en omgeving en hoe ze hiervoor zorg moeten dragen, hoe beter ze in staat zullen zijn om dit tijdens hun leven verder te zetten.

De 54 LBO scholen die Suriname rijk is, zijn zich al langer bewust van dit thema en proberen duurzaamheid te integreren in hun dagelijkse les- en schoolpraktijk. Om deze dynamiek te versterken, daagt VVOB (onderwijsorganisatie in Suriname) dit jaar de 54 LBO-scholen uit een projectvoorstel te doen rond milieu en duurzaamheid. Er zullen twee selectierondes plaatsvinden. Na de eerste ronde zullen tien scholen overblijven. Deze krijgen de kans hun voorstel nog verder uit te werken. Bij deze verdere verfijning van de projecten krijgt de school de mogelijkheid extra ondersteuning te vragen aan twee stagiaires die momenteel bij VVOB aan de slag zijn. Zij kunnen helpen bij het verder concretiseren van het project en nagaan of het mogelijk is om de voorstellen eventueel nog duurzamer te maken. Eind juli vindt de tweede selectieronde plaats waaruit vijf winnende projecten gekozen zullen worden die een geldsom ontvangen om hun voorstel tijdens het volgende schooljaar uit te voeren.

Men is volledig vrij om een creatief en out of the box voorstel in te dienen. Zo kunnen ideeën gaan van kleurrijke vuilbakken of bewustzijnsposters over het milieu op school tot het maken van een verticale tuin of zwerfvuilacties. De school bepaalt en beslist zelf wat haalbaar is en waar voldoende ondersteuning voor wordt gevonden. De schoolleiders worden aangemoedigd om hiervoor samen te werken met hun team van leerkrachten, alsook met de leerlingen, hun ouders en de hele schoolomgeving. In lijn met het thema milieu zou het projectvoorstel bij voorkeur ook een duurzaam karakter moeten hebben, waarop de school niet enkel tijdens het volgende schooljaar, maar ook nog in de toekomst op kan verder bouwen. Op die manier worden de leerlingen hopelijk op een positieve en activerende manier attent gemaakt op het belang van een gezonde omgeving waarin iedereen tijd en ruimte krijgt om te bloeien.