You are here

10/09/2019

In 2017 besliste de Leraren Opleiding BeroepsOnderwijs (LOBO) om in te zetten op het formuleren van een verscherpte visie, missie en een verbeterd opleidingsprofiel dat aansluit bij de beroepsprofielen zoals ze zijn opgemaakt voor het Surinaams onderwijs. Dit in het kader van de ambities bij LOBO om te werken aan duurzame kwaliteitsverbetering van de opleiding waardoor meer en beter voorbereide leerkrachten klaar zullen staan om de leerlingen in het LBO te begeleiden in hun leerproces.

De uitwerking van het opleidingsprofiel gebeurde door de docenten van de LOBO zelf, met ondersteuning vanuit VVOB en met input van verschillende experts. In februari 2019 werd het opleidingsprofiel afgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan het MinOWC.

De docenten hebben ook meegewerkt aan het vernieuwde opleidingsprofiel te concretiseren in leerdoelen en leerlijnen en uiteindelijk in kwaliteitsvol uitgewerkte modules. De venieuwingen zullen stapsgewijs doorgevoerd worden in het gehele curriculum.

Tijdens de harvestingmeeting op 24 augustus werd de start van de vernieuwde richtingen en onderwijskundige modules feestelijk bekend gemaakt en geplaatst binnen een bredere ambitie van MinOWC om in te zetten op kwaliteitsverbetering en bekendmaking van de rijkdom van het beroepsonderwijs. Iets waar alle betrokkenen terecht trots op zijn! Op deze dag stelden de docenten van onderwijskunde (OWK) en van de richting bouwkunde (BK) en mode creatie en commercie (MCC) de resultaten van hun werk voor aan hun collega- docenten en aan het bredere (beroeps)onderwijsveld. Het enthousiasme begon hoger op te lopen na de presentatie van de directeur van de LOBO en de werkgroepen.

Ook de minister van het MinOWC die deelgenoot was van dit evenement juichte de veranderingen binnen de LOBO toe. Zij gaf in haar relaas aan dat de veranderingen precies passen binnen het beleid dat is uitgestippeld bij het MinOWC. De docenten van de LOBO waren heel erg enthousiast en blij met de toezeggingen van de minister die de veranderingen ondersteund.

In oktober 2019 zullen de eerstejaarsstudenten BK, MCC met het vernieuwd curriculum starten. Ook de onderwijskundige modules werden vernieuwd voor alle richtingen voor alle startende studenten. 

In het jaar 2020 zullen de overige richtingen van de LOBO de veranderingen ondergaan en zullen de huidige richtingen verder werken aan het aanbod van de vernieuwde modules.