You are here

13/03/2019

In 2017 startte VVOB Suriname met het meerjarenprogramma PROGRESS LBO, in samenwerking met het Onderdirectoraat Beroepsonderwijs, LOBO en CENASU. Het PROGRESS LBO-programma heeft als doel de leerkrachten en schooldirecties van het LBO te versterken om de kwaliteit van het onderwijs en het leren van alle jongeren van de LBO-scholen te verbeteren. Bij VVOB willen we de inspirerende vrouwen waar we mee samenwerken in de kijker zetten. Daarom publiceren we naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart een artikelenreeks: WAUW-vrouw binnen PROGRESS-LBO. Elke dag van deze week laten we iemand van hen aan het woord. Vandaag is aan de beurt WAUW-vrouw Angela van Broekhoven.

Ik ben schoolleider van de H.J. de Vriesschool in Saramacca. Sinds 2017 ben ik back-up trekker van het schoolleider netwerk met de naam Eerste Positieve Denkers en Werkers, waarin de schoolleiders van STS-1, ONS, LBO Nw. Domineestraat, LBO Duisburglaan, Shrimati Jhauw, Theodoor Judaschool en de HJ De Vriesschool. De bedoeling van een schoolleidersnetwerk (SLN) is om regelmatig met een vaste en kleine groep schoolleiders bij elkaar te komen om problemen die wij op onze scholen ervaren en die wij zelf kunnen oplossen in kaart te brengen en deze problematiek uit te werken om op de eigen school toe te passen. Wij werken bijvoorbeeld aan thema’s als laatkomen, motivatie van het leerkrachtenteam, motivatie van leerlingen en het creëren van een veilig schoolklimaat voor de leerlingen. Als back-up trekker val ik in als de trekker er niet is, maar we werken ook samen om de bijeenkomsten te organiseren. Als er een meeting gepland is voor een bepaalde datum, bereiden wij die inhoudelijk samen voor. De trekker coördineert het geheel, maar het uiteindelijke werk is verdeeld. We vullen elkaar aan bij het opmaken van de rapportages naar onze leidinggevenden binnen het Onderdirectoraat Beroepsonderwijs. Ik vond dat er veel ervaren schoolleiders zijn die back-up trekker konden zijn. Ik begrijp dat mijn extra inzet en competenties zijn opgevallen bij de leiding.

Als back-up trekker heb ik me er altijd op gefocust dat elke bijeenkomst een lerend karakter had. Iedere schoolleider moest er profijt van hebben. Het moesten niet alleen bijeenkomsten zijn waar we gezellig samen kwamen, maar dat we steeds iets meenamen wat we konden gebruiken en nog steeds kunnen gebruiken op onze scholen.  We moesten onze gestelde doelen halen, tevens moest het leuk blijven.Dat heeft ervoor gezorgd dat ik ben gaan werken aan verschillende manieren van het presenteren van onze acties.  Het motiveren van elkaar en het werken als een team bevorderen. Op school ben ik actief aan de slag gegaan met hetgeen aan bod is gekomen in de meeting. Zo hebben wij betere protocollen voor laatkomerproblematiek. Het heeft ervoor gezorgd dat ik ze efficiënter heb kunnen uitvoeren. Het nieuwe aspect is geweest het schrijven van protocollen oftewel procedures voor verschillende andere zaken op school bijvoorbeeld een protocol voor klassemanagement, voor werkethiek. Ik heb kennis kunnen maken met nieuwe aanpakken van andere schoolleiders voor het motiveren van mijn schoolteam. Uit het samen zijn en het luisteren naar collega’s heb ik nieuwe ideëen geput. Het heeft me gemotiveerd om steeds weer te blijven zoeken naar nieuwe manieren om zaken aan te pakken. Het werken in een SLN en mijn rol als back-up trekker heeft me zelfverzekerder gemaakt.  Ik ben mijn team meer gaan betrekken bij het nemen van besluiten. Door het doen van naslagwerk over specifieke zaken die zich op school voordoen, heb ik ze als schoolleider efficiënter kunnen aanpakken. Schoolleider zijn, waardeer ik  hierdoor nog meer. Ik ben nu 5 jaar schoolleider op deze school en ik stap nog elke dag om half 7 in de leerkrachtenbus om vanuit Paramaribo mijn krachten te geven aan het onderwijs in Saramacca.