You are here

15/03/2019

In 2017 startte VVOB Suriname met het meerjarenprogramma PROGRESS LBO, in samenwerking met het Onderdirectoraat Beroepsonderwijs, LOBO en CENASU. Het PROGRESS LBO-programma heeft als doel de leerkrachten en schooldirecties van het LBO te versterken om de kwaliteit van het onderwijs en het leren van alle jongeren van de LBO-scholen te verbeteren. Bij VVOB willen we de inspirerende vrouwen waar we mee samenwerken in de kijker zetten. Daarom publiceren we naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart een artikelenreeks: WAUW-vrouw binnen PROGRESS-LBO. Elke dag van deze week laten we iemand van hen aan het woord. Vandaag is aan de beurt WAUW-vrouw Manuella Veldkamp.

Ik ben Directrice van de Lerarenopleiding Beroepsonderwijs (LOBO). Ik zie LOBO als een lerende organisatie. Dit impliceert voor mij dat ik als directeur LOBO steeds zal werken aan kwaliteitsverbetering. Deze kwaliteitsverbetering is in het belang van de LBO-leerling, omdat LOBO competente leerkrachten aflevert voor het Lager beroepsonderwijs (LBO). Als leidinggevende op de LOBO werk ik volgens een ontwikkelaanpak: hierbij zorg ik  er  samen met VVOB voor dat veranderingen geleidelijk aan worden gerealiseerd. Ook is het mijn taak om zoveel mogelijk medewerkers te  betrekken bij alle fasen van de verandering. Ik maak hierbij gebruik van een bottom-up strategie waarbij de besluiten geleidelijk aan en in overleg met diverse partijen worden genomen. Mijn streven hierbij is om systemen goed op elkaar af te stemmen en de effectiviteit van de organisatie en de kwaliteit van het lesgeven te verbeteren. Ik tracht in dit proces steeds draagvlak te creëren en de betrokkenheid van alle actoren te stimuleren en te verhogen. Dit doe ik door docenten de gelegenheid te geven te helpen meedenken, plannen, handelen en mee te beslissen. Dit creëert binnen LOBO eigenaarschap en draagvlak voor vernieuwingen, waardoor de vernieuwing beter gestalte krijgt. Tegelijkertijd wordt dit proces door het docententeam als een mooi leerproces ervaren.

Ik heb ook een rol van innovator omdat ik in dit geheel de trekker ben. Ik stel mij hierin zo  professioneel mogelijk op. Tenslotte ben ik als innovator in staat zowel op individueel als op teamniveau te functioneren binnen  LOBO en met name mijn rol in het opnemen van geïdentificeerde opleidingsbehoeften in het LOBO-curriculum. Ik ben proactief, zoek naar verbeteringsmogelijkheden en kansen, ben in staat het idee van de innovatie krachtig te presenteren aan collega’s en betrokkenen en ik kan analytisch en creatief denken. Ik kan heel snel nieuwe ideeën en voorstellen aandragen en ik ben daardoor in staat om complexe problemen op te lossen. Ik durf ook wel risico’s te nemen. Om een beeld te krijgen van de wijze waarop geïdentificeerde opleidingsbehoeften in het LOBO-curriculum worden geïnterpreteerd vanuit LOBO en het VVOB is het belangrijk dat er kritisch gereflecteerd wordt. Door kritische reflectie ontstaan er nieuwe denkkaders over de bestaande realiteit en problematiek.