You are here

11/03/2019
In 2017 startte VVOB Suriname met het meerjarenprogramma PROGRESS LBO, in samenwerking met het Onderdirectoraat Beroepsonderwijs, LOBO en CENASU. Het PROGRESS LBOprogramma heeft als doel de leerkrachten en schooldirecties van het LBO te versterken om de kwaliteit van het onderwijs en het leren van alle jongeren van de LBO-scholen te verbeteren. Bij VVOB willen we inspirerende vrouwen waar we mee samenwerken in de kijker zetten. Daarom publiceren we naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart: WAUW-vrouw binnen PROGRESS-LBO. Elke dag van deze week laten we iemand van hen aan het woord. Vandaag is aan de beurt WAUW-vrouw Nicole Itieman.
Ik ben mentor (leerkrachtenbegeleidster) verbonden aan een LBO B/C school (STS-2) te Paramaribo en ik doe mijn werk met veel liefde en geduld. Mijn rol als mentor op de school is om startende leerkrachten die op de school komen vanaf de eerste dag te begeleiden. Dit houdt in dat ik de startende leerkracht motiveer, ondersteun en adviseer om zodoende zijn/haar kwaliteiten en werkresultaten te verbeteren op het gebied van omgaan met de leerlingen, orde handhaving in de klas en begeleiden op praktische, pedagogische en didactische gebieden.
De startende leerkracht krijgt op de eerste dag:
  • Een rondleiding door de schoolgebouwen zoals: lerarenkamer, administratie ruimte, praktijklokalen, kentines, gymzaal en toilettengroep enz.
  • Kennismaking met de collaga’s
  • Informatie over de school: schoolstructuur, schoolreglement, werkgroepen bijvoorbeeld de leerlingenbegeleidster en schoolvaksecties
  • Een LBO startersgids boordevol tips en tricks.
Hierna heb ik een uitgebreid kennismakingsgesprek (intake gesprek) met de startende leerkracht om zo het begeleidingstraject uit te stippelen. Ook worden er samenvattende afspraken gemaakt voor observatie lessen en feedbackgesprekken. Belangrijk is de vertrouwensrelatie tussen de mentor en de startende leerkracht. Hier werk ik heel bewust aan. Mijn starters kunnen altijd bij me terecht. Ze mogen ook in mijn lessen meekijken om eens een andere stijl van legeven te ervaren. Ik werk samen met de schoolleider en andere mentoren op mijn school om de aanvangsbegeleiding zo breed mogelijk vorm te geven binnen STS-2. Jaarlijks hebben wij een landelijk netwerkmoment met de andere mentoren, waarbij ik mijn ervaringen kan delen met collega’s. Uit deze momenten put ik ook zoveel mogelijk nieuwe energie voor mijn werk. Ik schep plezier in het begeleiden- en het vertrouwd maken van de beginnende leerkracht met het algemeen schoolgebeuren en het helpen vergroten van de zelfredzaamheid van de leerkracht. Het maakt mij heel blij en tevreden wanneer dit alles leidt tot een zelfstandig functionerend personeelslid.