You are here

14/03/2019

In 2017 startte VVOB Suriname met het meerjarenprogramma PROGRESS LBO, in samenwerking met het Onderdirectoraat Beroepsonderwijs, LOBO en CENASU. Het PROGRESS LBO-programma heeft als doel de leerkrachten en schooldirecties van het LBO te versterken om de kwaliteit van het onderwijs en het leren van alle jongeren van de LBO-scholen te verbeteren. Bij VVOB willen we de inspirerende vrouwen waar we mee samenwerken in de kijker zetten. Daarom publiceren we naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart een artikelenreeks: WAUW-vrouw binnen PROGRESS-LBO. Elke dag van deze week laten we iemand van hen aan het woord. Vandaag is aan de beurt WAUW-vrouw Reena Baidjoe-Mahes.

Ik ben Reena Baidjoe-Mahes. Ik ben als pedagoog werkzaam bij het Onderdirectoraat Beroepsonderwijs (ODB). Binnen het ODB ben ik het aanspreekpunt als het gaat om de veranderingsprocessen binnen het Lager Beroepsonderwijs (LBO). Daarnaast ben ik ook belast met het bijhouden en opvolgen van de cases van zowel leerlingen als leerkrachten binnen het LBO. Er is een goede communicatie tussen mij en de schooldirecteuren en kunnen zij elk moment contact opnemen met mij als het gaat om onderwijskundige zaken op hun school. Vanuit mijn pedagogisch achtergrond ben ik als focal point aangewezen voor de trajecten Schoolbrede Aanvangsbegeleiding (SBAB) en Gender Sensitieve Preventie en Aanpak van Gedragsproblemen bij LBO-leerlingen (GPAG), in het kader van het samenwerkingprogramma Progress-LBO tussen VVOB en het MINOWC. Aanvangsbegeleiding is een structurele begeleiding die moet zorgen voor de professionele begeleiding en ontwikkeling van een startende leerkracht. Een belangrijke component van deze aanvangsbegeleiding is het mentorschap, waarbij de mentor de nodige tools wordt aangereikt om de startende leerkrachten gericht te begeleiden. Als focal point SBAB ben ik verantwoordelijk voor het uitschrijven van een regelgevend kader waarin de inhoud, de processen en alle actoren met bijbehorende taken zijn aangegeven. Daarnaast ga ik ook na als er voldoende mentoren ter beschikking zijn voor de LBO-scholen en doe ik de opvolging van mentoren op de school. 

De GPAG training is erop gericht om schoolteams van LBO scholen te ondersteunen bij de preventie en de aanpak van gedragsproblemen bij leerlingen, waarbij verschillende theorieën, modellen en instrumenten worden behandeld met betrekking tot de thema’s ‘gedragsproblemen en gedragsstoornissen’, ‘gender en gedrag’, ‘aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag’ en ‘gender based violence’. Aangezien de GPAG een meerwaarde heeft op de LBO-scholen en momenteel in de uitrolfase is, is het mijn rol als focal point vanuit ODB om het geheel van de GPAG trainingen op te volgen. 
Ik ben ook als part-time docent verbonden aan het Lerarenopleiding Beroepsonderwijs (LOBO). LOBO is momenteel in samenwerking met VVOB bezig met het vernieuwen van het curriculum. Hierbij zijn er werkgroepen geïnstalleerd en ik zit in de werkgroep “Pedagogiek” die samen met de werkgroep “Activerende Didactiek” werkt aan het curriculum van de onderwijskundige vakken die verzorgd worden op het LOBO en gelden voor alle studierichtingen.