You are here

In hun folder logopedie geeft de afdeling Begeleiding van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling aan welke hulp zij bieden aan leerlingen met spraakproblemen binnen het basisonderwijs. Deze folder is bestemd voor leerkrachten en ouders.