You are here

Het beroepsonderwijs valt in Suriname onder de verantwoordelijkheid van de hoofdafdeling Beroepsgericht onderwijs. In oktober 2013 is er een grote hervorming ingezet voor het Lager BeroepsOnderwijs (LBO). Hierbij zijn de verschillende opleidingen en richtingen gestroomlijnd en vereenvoudigd. Het doel hiervan is:

  • het curriculum vernieuwen en
  • de doorstroommogelijkheden voor leerlingen naar het middelbaar beroepsgericht onderwijs (MBO) promoten.

De herstructurering van het LBO wordt in onderstaande poster kernachtig weergegeven. Uitgebreidere informatie vindt u in de folder LBO 2016.