You are here

De LBO-leerkracht is de belangrijkste schakel in het realiseren van kwaliteitsvol lager beroepsonderwijs. ODB, CENASU en VVOB zetten in PROGRESS LBO dan ook sterk in op de nascholing van LBO-leerkrachten. Vooral voor nieuwe leerkrachten kan het LBO een overweldigende omgeving zijn. Via een systeem van aanvangsbegeleiding waarbij ervaren leerkrachten opgeleid worden tot mentor van startende leerkrachten krijgen de nieuwe LBO-leerkrachten betere ondersteuning tijdens hun eerste jaren in het LBO. Ook voor de meest ervaren leerkracht kan het lesgeven op een LBO-school een uitdaging zijn.

Elke LBO-leerkracht kan te maken krijgen met leerlingen die probleemgedrag vertonen, zoals laatkomen, vechtpartijen, pesten. Via trainingstrajecten voor leerkrachten werkt PROGRESS LBO aan de preventie en aanpak van deze gedragsproblemen bij LBO-leerlingen. PROGRESS LBO heeft daarbij specifiek aandacht voor de rol die gender speelt in het ontstaan en voortbestaan van deze problemen.