You are here

LBO-schooldirecties spelen een cruciale rol in het versterken van de kwaliteit van het lager beroepsonderwijs. Ze zijn verantwoordelijk voor de aansturing van het lerarenkorps, voor het opstellen en naleven van de regels en procedures op de school, voor de begeleiding van (nieuwe) leerkrachten, voor de contacten met ouders en andere externe belanghebbenden, enzovoort.

ODB, CENASU en VVOB werken in dit traject samen om schooldirecties in deze en andere aspecten van het schoolleiderschap versterken. Door schooldirecties samen te brengen in lerende netwerken wil het programma gebruikmaken van de kennis en ervaring die al bij hen aanwezig is. In de lerende netwerken delen schooldirecties kennis en goede praktijken en bouwen ze samen nieuwe kennis en manieren van werken op.