You are here

Van 2017 - 2021 werkt VVOB in Suriname samen met het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur in het PROGRESS-LBO programma:

 

Daarnaast voeren wij het iGROW project uit, welke loopt van 1 maart 2017 tot 30 november 2019. iGROW staat voor Initiatief voor Gender-Responsief Onderwijs en dit is een project van VVOB en IGSR (Institute for Graduate Studies and Research). Dit project wordt gerealiseerd met middelen van de Europese Unie  en de Belgische Federale Overheid. iGROW is een samenwerking van verschillende organisaties gericht op het ontwikkelen van een schoolbrede aanpak voor een veilig en ondersteunend schoolklimaat in 10 LBO scholen. Uit onderzoek blijkt dat LBO leerlingen zich onvoldoende veilig voelen op school, geconfronteerd worden met (verbaal) geweld (waaronder pesten en bedreigingen) en melding maken van ongewenste seksuele uitingen. Binnen het LBO zijn er ook een relatief hoog aantal zwangerschappen onder leerlingen. De focus ligt hierbij op het versterken van LBO leerlingen, leerkrachten en ouders om genoemde problematieken bespreekbaar te maken en de leerlingen weerbaar te maken en te empoweren. Er is aandacht voor gelijkwaardigheid, een gezond zelfbeeld en gezonde relaties.