You are here

18/05/2018

eNSPIRED is de roepnaam van het VVOB-programma rond gelijke onderwijskansen. Via onderwijspraktijken uit de VVOB-programma’s uit Afrika, Zuid Amerika en Azië inspireren we anderen over hoe werken aan gelijke onderwijskansen, en omgaan met diversiteit, ook in Vlaanderen anders kan. Van 16 tot en met 20 april j.l. waren Maggie Schmeitz, Anton Douglas en Rachel Wittenberg vanuit Suriname te gast in Brussel, België op de Enspired leerweek. Maggie Schmeitz is onderwijsadviseur/ facilitator iGROW, Anton Douglas is trainer gendersensitieve preventie en aanpak van gedragsproblemen en Rachel Wittenberg is trainer bij Stichting Youth Empowerment Suriname. Ze delen hun ervaringen met ons.

Waarom een leerweek?

De leerweek had dit jaar als thema het bereiken van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Er was ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaringen vanuit o.a. Suriname met het oog op het bereiken van, en omgaan met kwetsbare groepen. Men dacht na over de keuzes die worden gemaakt bij het bieden van onderwijs aan kinderen en jeugdigen in deze groepen. Maar ook welke inspanning het van ons vraagt om óók de kwetsbare leerling naar de finish te begeleiden. Naast de delegatie uit Suriname, die zich vooral richtte op het Lager Beroepsonderwijs, was er ook een delegatie vanuit het VVOB programma in Zambia, Afrika aanwezig, die meer ervaring heeft met het kleuter- en lager onderwijs.  

Wie waren de deelnemers aan de week?

Het publiek was zeer gevarieerd. Uiteraard veel mensen uit België, voornamelijk vanuit het Vlaamse onderwijs en wel van alle niveau’s, dus beleidsmakers, stagiairs, partners van het ministerie van onderwijs in Vlaanderen, kwaliteitsankers van HBO opleidingen, structurele samenwerkingspartners van VVOB.

Wat waren de hoogtepunten van de leerweek?

Bij aanvang van de week was er ruimte om de delegatie uit Zambia en de Brusselse Enspired werkgroep te ontmoeten. De  presentaties werden met elkaar besproken en er was ruimte wat te leren over hoe er in Vlaanderen gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs op de lerarenopleinding voor het kleuteronderwijs. Vermeldenswaardig is dat het kleuteronderwijs in Vlaanderen loopt van 2.5 tot en met 6 jaar.

Er waren 2 momenten waarop we onze werkwijze middels zelf ontworpen posters kenden voorstellen. De deelnemers mochten zich vrij inschrijven voor één van de zeven ochtendworkshops en voor één van de zeven workshops in de middag. Hierdoor was de groepsgrootte niet van tevoren duidelijk en moest je flexibel zijn in hoe je de workshoptijd invulde. Met een kleine groep kun je namelijk veel meer details vertellen dan met met een grote groep.

Jobshadowing! Dat was nòg zo’n hoogtepunt. We mochten van tevoren iemand kiezen die we on the job wilden volgen om een beter beeld te kijgen van het onderwijs in Vlaanderen. We konden een dag meelopen met onder andere een lerarenbegeleider of een kijkje nemen in een bijzondere basisschool, een Freinetschool (meer info Freinetschool). Dit laatste was bijzonder, omdat de les dagelijks wordt geopend met een kringgesprek, waarbij behoeften en vragen van leerlingen als vertrekpunt wordt gebruikt voor het invullen van de lessen. Ook was er ruimte om een kijkje te nemen op de verschillende afdelingen van een LBO-school, te weten de bakkerij, een chocolaterie en de slagersopleiding. Wat opviel op de LBO-school was dat er veel informatie ligt voor leerlingen van zaken waar de jongeren moeilijk over praten (gescheiden ouders, seksualiteit, etc.). We komen verrijkt terug.

Hoe hebben jullie anderen kunnen inspireren?

Rachel: ik kon veel delen over de ondersteuning van CSO's (organisaties uit het maatschappelijk middenveld) naar de school toe. Als school heb je de mogelijkheid bepaalde specifieke expertise van buitenaf aan te trekken. Vanuit YES vertelde ik over hoe wij omgaan met diverse culturen bij het trainen van leerlingen in één klas.

Maggie: ik kon de deelnemers vanuit mijn functie bij iGROW/VVOB meer inzicht geven over de projectwerking gericht op een brede schoolaanpak van kwetsbare leerlingen. Dit kun je als school niet alleen. Wij willen hen stimuleren naar partners te zoeken. Betrek leerlingen, ouders en CSO's. Mijn presentatie kon ik verrijken met inzichten vanuit mijn expertise op het gebied van vrouwenrechten en seksuele en reproductieve rechten.

Anton: als enige mannelijke GPAG trainer krijg ik soms andere dingen los bij (mannelijke) leerkrachten dan mijn vrouwelijke collega’s. Ik kon hierdoor een brede kijk geven op hoe wij leerkrachten als ondersteunende factor op de scholen versterken in het omgaan met een grote diversiteit aan kwetsbare jongeren. Daarnaast ben ik me als religieuze leider erg bewust van de kracht die mensen vanuit diverse waarden en normen, alsook vanuit diverse culturen kunnen inzetten bij het omgaan met kwetsbare groepen. Dit neem ik mee in mijn trainingen, waardoor ik leerkrachten laat ervaren dat ze allen een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

Veel bezoekers waren enthousiast over de manieren en modellen van omgaan met diversiteit die wij toepassen in de Suriname.

Wat nemen jullie mee terug?

  • Wij hebben zeker ook inspiratie opgedaan in Vlaanderen. Ten eerste beviel het werken met een poster ons enorm goed. Je moet met een poster echt starten vanuit de kern en van daaruit je verhaal doen. Dit is presentatievorm die wij in ons werk meer zullen inzetten.
  • Wat we ook erg slim vonden, was dat de duplicaten van de posters strategisch waren opgehangen in de hal waar er gepauzeerd werd. Hierdoor werden ze meteen een gespreksonderwerp.
  • De manier van werken op de Freinetschool zou ik best willen uitproberen in Suriname. De les starten met een kringgesprek en inventariseren wat de leerbehoefte van de leerlingen is. Dit zal hen zeker motiveren actief mee te doen aan de les.

Dat waren wat concrete zaken die we mee terug nemen. Daarnaast deden we een aantal leuke nieuwe contacten op. Maggie kreeg bijvoorbeeld contactinformatie van Manuela Kalsky, een Duitse theologe die een soortgelijke visie heeft op diversiteit (diversiteit als rijkdom, niet als probleem). Rachel ontving materiaal over geweldloze communicatie, met daarin oefeningen waarbij leerlingen gevoelens en behoeften kunnen bespreken. Dit sluit geweldig aan op onze benadering van Surinaamse LBO-leerlingen. Tot slot willen we nog zeggen dat het concept Noord (België) haalt Zuid (Suriname) expertise een bijzondere en positieve ervaring was.

Ik wil meer weten over Enspired en over het iGROW-project.