You are here

26/03/2018

Op verzoek van het Onderdirectoraat Beroepsonderwijs startte het Centrum voor Nascholing Suriname (CENASU) in samenwerking met VVOB met de training Gendersensitieve Preventie en Aanpak van Gedragsproblemen (GPAG). De GPAG wordt in het kader van het iGROW-project[i] dit schooljaar als pilot uitgevoerd in 10 LBO-scholen, dat gerealiseerd wordt met middelen van de Europese Unie  en de Belgische Federale Overheid. Gesprekken met leerkrachten uit het LBO wijzen uit dat leerkrachten de lestijd niet altijd even efficient kunnen gebruiken. Dit komt ondermeer doordat leerlingen lastig gedrag vertonen waarmee ze de les en de goede werking van de school verstoren. Leerkrachten leren er vanuit een gendersensitieve optiek gedragsproblemen herkennen en (preventief) aanpakken. Ook worden er handvaten aangereikt om om te gaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag van leerlingen.

Waarom de keus voor GPAG binnen het LBO?

De keus voor GPAG-thema’s in het LBO zou net zo goed gemaakt kunnen zijn voor het MULO of het VWO, daar de GPAG-thema’s zaken behandelen waar leerkrachten en docenten van jongeren (tieners en adolescenten) dagelijks mee worstelen. Gender en seksualiteit zijn immers thema’s die het gedrag van veel leerlingen en studenten stuurt. Veel jongeren vertonen op een bepaald moment in hun jeugd lastig gedrag, gedrag dat veroorzaakt wordt door de door hun lijf gierende hormonen, door peer pressure, door druk over hoe ze zich als jongen of als meisje zouden moeten gedragen. De keus voor het LBO was een voor de hand liggende. De VVOB is namelijk door het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur gevraagd zich in te zetten voor verbeteringen in het Lager Beroepsonderwijs en dus ook voor de versterking van de LBO-leerkrachten.

Is er een reële nood aan kennis rond preventie en aanpak gedragsproblemen?

We durven volmondig te zeggen ‘ja’. Er zijn eerder focusgroepgesprekken gedaan met LBO leerkrachten, leerlingen en ouders en allen gaven aan dat er nood is aan meer kennis rond en aandacht voor gedragsproblemen en alles wat daarmee samenhangt. Recentelijk deed IGSR in het kader van het iGROW-project een nulmeting in de 10 iGROW scholen waarbij de huidige situatie, zoals ervaren door leerkrachten en leerlingen in beeld is gebracht. Hieruit bleek dat leerlingen enerzijds graag naar school gaan, maar ook dat een deel van hen aangeven dat er meer controle en meer preventie van geweld op school nodig is. Er is dus duidelijk werk aan de winkel, willen we onze jongeren als waardige burgers afleveren aan de maatschappij. Het iGROW-project en de GPAG-trainingen zijn daartoe een eerste belangrijke stap.      

Stakeholdersmeeting: samen moeten we het doen!

Op vrijdag 9 maart 2018 werd er een grote stakeholdersmeeting georganiseerd in Lalla Rookh met onder andere de Directeur Onderwijs, Mw. Bennanon en de Onderdirecteur Onderwijs, Mw. Hoepel. Ook waren er afgevaardigden vanuit het MINOWC (Beroepsonderwijs, Begeleiding, Inspectie, Bureau Internationale Betrekkingen, Onderwijsbureau’s), RKBO, EBGS, Arya de Waker, Scholen met de Bijbel, Jeugdparlement en IGSR aanwezig. Het doel hiervan was om de ruim 80 aanwezigen breder te informeren over de GPAG en aandacht te vragen voor het gezamenlijk aanpakken van gedragsproblemen. De inhoud van de GPAG zijn goed ontvangen en er is reeds een vraag vanuit de stakeholders om verder geinformeerd c.q. betrokken te worden. We delen enkele uitspraken van de deelnemers  aan de stakeholderssessie met u:

 

  • Erg leerrijk. Ik kijk ernaar uit om de trainingen ook voor VOS-leraren te organiseren.
  • Hoopgevend! Interessant! Ik kijk uit naar de uitbreiding naar de overige scholen.
  • Fijn dat organisaties zich hiermee bezighouden.
  • Interessant! Echter moet het nog meer aangepast worden aan de Surinaamse samenleving.
  • Exact de problematieken van het LBO die aangepakt dienen te worden. Hele conctrete maatregelen. Dit vind ik allemaal SUPER!

 

Het ligt in de bedoeling de GPAG-trainingen, na een grondige evaluatie en waar nodig aanpassing, in 2 fasen aan te bieden aan de overige LBO-scholen en wel in het schooljaar 2018-2019 en het schooljaar 2019-2020.

 

[i] Voor meer informatie over het iGROW-project zie de iGROW-folder