You are here

09/05/2017

Het Onderdirectoraat Beroepsonderwijs (ODB) werkt samen met de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) om schoolleiders van LBO-scholen te versterken in hun schoolleiderschap. In het kader hiervan is er een systeem van lerende netwerken voor schoolleiders in het leven geroepen, waarvan de lancering op vrijdag 16 juni jl. heeft plaatsgevonden. Door schooldirecties samen te brengen in lerende netwerken wil het ODB gebruik maken van de kennis en ervaring die al aanwezig is bij de LBO-schooldirecties. In de lerende netwerken delen schooldirecties kennis en goede praktijken en bouwen ze samen nieuwe kennis en manieren van werken op. Schoolleidernetwerken zijn dus kostenefficiënte voorzieningen voor professionalisering van schoolleiders. Het doel van het gezamenlijk leren in deze netwerken is dat schoolleiders op zoek gaan naar nieuwe, creatieve oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen om zodoende de prestaties en het welzijn van hun leerlingen te verhogen.

Om de LBO-schoolleiders goed voor te bereiden op de deelname in hun lerende netwerken, zijn alle schoolleiders tussen 7 en 11 augustus jl. door Katholiek Onderwijs Vlaanderen getraind in diverse aspecten van het schoolleiderschap. In navolging daarvan zijn 14 personen, onder wie 11 schoolleiders, van 21 t/m 23 augustus jl. getraind in het faciliteren van lerende netwerken. Deze ‘netwerktrekkers’ hebben tot voornaamste taak het leerproces in hun schoolleidernetwerk te begeleiden. Landelijk zijn er 7 LBO-schoolleidernetwerken ingesteld en verwacht wordt dat de eerste netwerken kort na de start van het schooljaar 2017-2018 bijeenkomen.