You are here

23/11/2018

In juni 2017 lanceerde het Onderdirectoraat Beroepsonderwijs (ODB) in samenwerking met CENASU en VVOB een landelijk systeem van LBO-schoolleidernetwerken (SLN). Het netwerksysteem is erop gericht LBO-schooldirecteurs te versterken op het vlak van hun onderwijskundig leiderschap en draagt bij tot het versterken van de kwaliteit van het Lager Beroepsonderwijs in Suriname.

In het schooljaar 2017-2018 werden de schoolleidernetwerken gepilot binnen het LBO: de directeurs van 50 LBO scholen werden samengebracht in 7 netwerken om kennis, ervaring en ideeën uit te wisselen over de uitdagingen waar zij als schoolleider voor staan. In de aanloop naar het eerste netwerkjaar volgden alle schoolleiders een training in onderwijskundig leiderschap die werd verzorgd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarnaast werden per netwerk ook 2 trekkers (waarvan 1 back-up) en 4 overkoepelende coaches getraind om het netwerksysteem te faciliteren en te ondersteunen. Tijdens de eerste sessie werden de thema’s geïdentificeerd waaraan elk netwerk doorheen het jaar zou werken. De keuze viel onder meer op het creëren van een veilige schoolomgeving, het aanpakken van laatkomersproblematiek, het verhogen van ouderparticipatie en motivatie bij leerlingen en leerkrachten. Aanvullend op deze zelfgekozen thema’s, werden 2 korte modules georganiseerd om de schoolleiders aanvullende, relevante kennis aan te bieden die ze konden inzetten binnen en/of buiten de school. Afgelopen jaar was de focus van deze inhoudelijke sessies de gendersensitieve aanpak van jongeren met gedragsproblemen (GPAG) en de aanvangsbegeleiding voor de startende leerkracht.

Op woensdag 21 november 2018 presenteerden de LBO-schoolleidernetwerken de resultaten van het eerste netwerkjaar. Ervaringen over de opstart van het netwerk, belangrijke lessons learned over de geïdentificeerde thema’s en een aantal tips om gemeenschappelijke uitdagingen in de LBO-scholen aan te pakken, werden gedeeld met de leden van andere netwerken en stakeholders uit het beroepsonderwijsveld in Suriname.

Na een evaluatie van het pilotjaar worden de positieve elementen meegenomen om een doorstart te maken in het nieuw netwerkjaar 2018-2019: de schoolleiders uit alle 50 LBO-scholen opnieuw samen om gericht te werken aan oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen. De eerste bijeenkomst is voorzien voor het eerste kwartaal van dit schooljaar.

 

Het systeem van schoolleidernetwerken wordt gefinancierd met steun van de Europese Unie, de Belgische Federale overheid en de Vlaamse overheid.