You are here

01/11/2018

Gesprekken met leerkrachten uit het LBO wijzen uit dat leerkrachten de lestijd niet altijd even efficiënt kunnen gebruiken. Dit komt onder meer doordat een deel van de leerlingen lastig gedrag vertoont en op die manier de les verstoort. Veel leerkrachten hebben het moeilijk om met dit soort gedrag om te gaan en er gaat veel kostbare tijd en energie verloren aan onregelmatigheden en de correctie hiervan. Een leerkracht verwoorde het zo: Ze zien vaak alleen de korte termijn en denken ‘I have nothing to lose’.

 

Ik ben herboren!

 

De training Gendersensitieve Preventie en Aanpak van Gedragsproblemen (GPAG) wordt in het kader van het iGROW en PROGRESS project in de schooljaren 2017-2019 als pilot uitgevoerd in 10 LBO-scholen. Leerkrachten leren er vanuit een gendersensitieve optiek gedragsproblemen herkennen en (preventief) aanpakken. Ook worden er handvatten aangereikt hoe om te gaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag van leerlingen. De training zorgt voor veel eye openers. Een trainee zei: Ik sta als herboren voor de klas.

 

Resultaten GPAG

 

Binnenkort ontvangen de leerkrachten uit de GPAG-trainingen hun certificaat. Er heeft een uitgebreide evaluatie plaatsgevondenOverall mogen we met gepaste trots concluderen dat er tal van positieve elementen naar voren komen uit de evaluatie. 

  • Er is sprake van een goede participatie, waarbij meer dan 80% van de uitgenodigde leerkrachten op de sessies aanwezig was. 77 % van de participerende leerkrachten behaalde een certificaat, wat betekent dat deze leerkrachten deelnamen aan 5 van de 6 trainingssessies.
  • Inhoudelijk mogen we concluderen dat de praktische oefeningen tijdens de sessies en het delen van persoonlijke ervaringen met lastig gedrag van leerlingen ervoor zorgen dat de doelstelling en de leerinhoud van de training beter blijft hangen. De groei is op alle fronten merkbaar, zowel in de saamhorigheid, als het bespreken van moeilijke casussen met elkaar middels collegiale consultatie.
  •  Er is een mooi groeiproces merkbaar tijdens de training, waarbij leerkrachten met elkaar kunnen voortbouwen op de kennis van vorige sessies. De bewustwording van gender bij het bekijken van gedragsproblemen werd duidelijk.
  • Het vlaggensysteem, welke geintroduceerd is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te beoordelen,  wordt door het merendeel van de deelnemers als een eye-opener gezien. Er kwam meer inzicht in het bieden van ruimte en begeleiding aan leerlingen om zodoende hun lastige gedrag te herstellen.
  • Het gemiddelde cijfer voor de GPAG-toets is een 7. De toets is gemaakt zonder dat de trainees van tevoren op de hoogte waren. Ze hebben er dus niet voor gestudeerd en mochten tijdens de toets de trainingsreader ook niet gebruiken. Dit cijfer geeft aan dat de trainees zich de inhouden van de training  goed eigen hebben kunnen maken gedurende de sessies.

 

Op maandag 29 oktober j.l. werden deze resultaten gepresenteerd aan leidinggevenden van het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur en andere stakeholders uit het onderwijsveld. In de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 zullen de GPAG-trainingen verder worden uitgerold  naar de overige scholen in het LBO.