You are here

30/10/2017

De VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand) is in maart van dit jaar van start gegaan met het iGROW project. iGROW staat voor Initiatief voor Gender-Responsief Onderwijs. iGROW wil werken aan een veilige schoolomgeving, met de focus op de preventie en aanpak van gender gerelateerd geweld.

iGROW werkt schoolbreed: met leerlingen, leerkrachten en schoolleiders, en met ouders. In het iGROW project werkt de VVOB samen met Stichting Lobi, Youth Advocacy Movement (YAM), Stichting Pro Health en Stichting Youth Empowerment Suriname (YES). Deze organisaties hebben expertise opgebouwd met jongeren en de thema’s die in het project aan de orde zullen komen. Het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) zal gedurende twee schooljaren de projectactiviteiten opvolgen en meten wat de effecten zijn van
de schoolbrede aanpak.

Het iGROW project wordt uitgevoerd op 10 LBO-scholen, waarvan 8
in Paramaribo en 2 in Marowijne. De launch van dit project vindt vandaag, 30 oktober 2017, plaats op LBO Hockey aan de Hockeystraat.