You are here

VVOB in Suriname

VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand is een Belgische ontwikkelingsorganisatie die werkt aan armoedebestrijding en een meer rechtvaardige wereld met verhoogde kansen voor iedereen. De organisatie draagt hieraan bij door de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van onderwijs en vorming in ontwikkelingslanden duurzaam te verbeteren. VVOB wordt hoofdzakelijk gefinancierd door de Belgische federale en Vlaamse overheid, maar ontvangt ook regelmatig Europese en andere fondsen voor haar programma’s.

Van in het prille begin (1982) was VVOB al actief in Suriname. Tijdens deze aanwezigheid van meer dan 30 jaar heeft VVOB altijd nauw samengewerkt met het Ministerie van Onderwijs (huidige MinOWC).  Sinds 2014 richt VVOB zich zo goed als uitsluitend op de versterking van het Lager Beroepsonderwijs (LBO). VVOB Suriname ondersteunt daarbij verschillende partners binnen het MinOWC op het vlak van professionalisering van schoolleiders en leerkrachten.

PROGRESS LBO


Op 1 januari 2017 startte VVOB Suriname met een nieuw meerjarenprogramma PROGRESS LBO. Het PROGRESS LBO-programma heeft als doel de leerkrachten en schooldirecties van het LBO te versterken om de kwaliteit van het onderwijs en het leren van alle jongeren van alle LBO-scholen te verbeteren.

Een deel van de LBO-leerlingen behoort tot gezinnen met een lagere sociaaleconomische achtergrond, sommigen komen uit ontwrichte families, en een deel kampt met een leerachterstand die ze (gedeeltelijk) meenamen uit het lager onderwijs.  Deze leerlingen hebben bij uitstek nood aan een schoolomgeving waar oog is voor hun welzijn en waar onderwijs wordt aangeboden op een manier die minder “klassikaal” is. LBO-leerkrachten zijn vaak onvoldoende uitgerust om tegemoet te komen aan deze uitdagingen. Ook schooldirecties hebben nood aan bijkomende ondersteuning om van het LBO een stimulerende leeromgeving te maken voor alle leerlingen.

 

Blader verder...