You are here

PROGRESS LBO ondersteunt LOBO met onderwijsvernieuwingen die LOBO in staat stellen kwaliteitsvolle leerkrachten op te leiden voor een lager beroepsonderwijs dat goed aansluit op de noden van de arbeidsmarkt. Hiervoor werkt LOBO aan het versterken en vernieuwen van hun curriculum met o.a. thema’s als activerende didactiek, positief klas- en leerklimaat, en vakdidactiek.

Voor de uitwerking hiervan zijn werkgroepen opgericht die deze inhouden uitdiepen en vertalen naar modules in het curriculum. Eveneens is een IKZ-unit geïnstalleerd die alle vernieuwingsprocessen gaat monitoren en in beeld zal brengen. Een nauwe samenwerking tussen VVOB en het LOBO-management garandeert de kwaliteitsvolle uitvoering van dit vernieuwingsproces.