You are here

07/03/2019

In 2017 startte VVOB Suriname met het meerjarenprogramma PROGRESS LBO, in samenwerking met het Onderdirectoraat Beroepsonderwijs, LOBO en CENASU. Het PROGRESS LBO programma heeft als doel de leerkrachten en schooldirecties van het LBO te versterken om de kwaliteit van het onderwijs en het leren van alle jongeren van de LBO-scholen te verbeteren. Bij VVOB willen we inspirerende vrouwen waar we mee samenwerken in de kijker zetten. Daarom publiceren we naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart: WAUW-vrouw binnen PROGRESS-LBO. Lees hieronder over Wauw-vrouw – Mw. Natalie Accord-Liu

In de functie van projectcoördinator van het iGROW-project draag ik de verantwoordelijkheid voor de coördinatie, planning, budgetbeheer, uitvoering en opvolging van dit project. iGROW staat voor Initiatief voor Gender Responsief Onderwijs. Dit project is speciaal gericht op jongeren in het Lager Beroepsonderwijs (LBO). iGROW wil werken aan een veilige schoolomgeving, met de focus op de preventie en aanpak van gender gerelateerd geweld. iGROW werkt schoolbreed: met leerlingen, leerkrachten en schoolleiders, en met ouders. In dit project werken de VVOB en het IGSR samen met Stichting Lobi, Youth Advocacy Movement (YAM), Stichting Pro Health en Stichting Youth Empowerment Suriname (YES).
Ik ben halverwege in het project gestapt en wat het prettig voor mij maakt binnen het project is dat je merkt dat elke partner zijn rol kent: dit werkt makkelijker om management support te bieden. Als coördinator fungeer ik vaker als vraagbaak en als ‘antenne’ voor het opvangen van signalen om die te vertalen naar acties. Dit project wordt voor een groot deel door de partners uitgedragen, en om de kwaliteit van de activiteiten te waarborgen zorg ik er als coördinator voor dat er een open communicatie is met alle partners. Die communicatie is noodzakelijk voor het succes. En vanwege de betrokkenheid en specifieke expertises van de partners is het van belang dat de wisselwerking van kennis, informatie en ervaringen optimaal is. Gelukkig zijn er voldoende momenten binnen het project voorzien om die wisselwerking te ondersteunen. 

Op dit moment wordt de eindstudie van het project uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zullen moeten bijdragen de doelgroep (leerlingen, schoolleiders, leerkrachten en de ouders van het LBO) beter te begrijpen, en zo de kwaliteit en toegankelijkheid van hulp te verbeteren om zodoende gericht beleid te maken. Het werk in dit project geeft me voldoening; je werkt met leuke mensen, je leert nieuwe mensen kennen en het is boeiend. At the end of the day zullen we met z’n allen moeten terugblikken op een project dat impact heeft gehad op onze jongeren. Bij het geven van voorlichting over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en gendergerelateerd geweld onder jongeren en aandacht proberen te generen voor deze onderwerpen, hopen wij dat de kennis die de jongeren opdoen een waardevolle bijdrage zal leveren in de keuzes die zij maken voor hun toekomst. Dat maakt dit werk, dit project mooi voor mij.